Sławomir Molenda

 

Sławomir Molenda jest absolwentem Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim. Na codzień zajmuje się w projektowaniem doświadczeń użytkownika oraz tworzeniem architektury informacji dla klientów SII związanych z nowymi technologiami. Tworzył strony internetowe, aplikacje mobilne i desktopowe, a także brał udział w projektach dużych systemów informatycznych. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, nauk kognitywnych oraz użyteczności i projektowania graficznego. Stara się zawsze jak najlepiej łączyć potrzeby klientów biznesowych z realnymi wymaganiami użytkowników.

Sii